Hviezdoslavov Kubín 2016

Tlačiť
Streda, 23 Marec 2016

Dňa 22. marca 2016 sa recitátori školy zúčastnili školského kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín.

Do súťaže bolo prihlásených 11 žiakov. So svojimi ukážkami sa predstavili žiaci z tried 1.A, 1.C, 2.A, 2.A PŠI, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C.

Žiakov pripravovali vyučujúci slovenského jazyka a literatúry.

Vyhodnotenie súťaže:

1.      miesto: Otília HORVÁTHOVÁ, 1.A

Kristián JANO, 2.B

2.      miesto: Bohuslava KAPUROVÁ, 2.A PŠI

Vladimír KUVIK, 2.C

3.      miesto: Dávid PASTIRIK, 2.A PŠI

Srdečne blahoželáme!