Návrat troch chrobákov

Tlačiť
Streda, 01 Jún 2016

Divadelné predstavenie DSS Harmónia Strážske

Žiakom sa toto divadelné predstavenie veľmi páčilo. Po jeho skončení si so svojimi vyučujúcimi prešli historické pamiatky  mesta Prešov. Domov žiaci odchádzali s peknými zážitkami .  Zariadenie Harmónia sa v našej spoločenskej miestnosti predstavilo s pantomímou v hre „Návrat troch chrobákov". Námet čerpali z klenotu československej televíznej tvorby „Traja chrobáci", ktorý doplnili pestrými kostýmami a guliverovskými kulisami. Všetkých prítomných sa podarilo nielen rozosmiať, ale najmä vrátiť o niekoľko desaťročí späť. V divadielku účinkovali aj bývalí žiaci PŠI, elokovanej triedy v Strážskom. Potešenie bolo na oboch stranách. Všetci si spoločne pozreli našu krásnu školu, pripravili sme im aj  občerstvenie.

IMG_20160601_101620IMG_20160601_101811IMG_20160601_102442