Charakteristika školy

Tlačiť

Spojená škola internátna sa nachádza v srdci Zemplína – Michaloviec, kraji malebných Vihorlatských vrchov, blízkej Zemplínskej Šíravy, Vinného jazera a vzácnych chránených území ako je Morské oko, vtáčie rezervácie Senné rybníky, ale i významných kultúrnych pamiatok a uchovaných ľudových tradícií typických pre život na Zemplíne. Je to 2-poschodová budova vybavená učebňami, odbornými učebňami a dielňami. Navštevuje ju 130 žiakov. Kapacitne škola postačuje prijať všetkých žiakov z nášho i iných okresov. Budova školy je situovaná v peknom, nehlučnom prostredí. Navštevujú ju žiaci s ľahkým a stredným stupňom mentálneho postihu a žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Žiaci prichádzajú z okresu Michaloviec, Trebišova, v ojedinelých prípadoch aj zo vzdialenejších miest a obcí Košického kraja. V triedach je počet žiakov 14, čo umožňuje venovať sa jednotlivým žiakom individuálnym prístupom. V súčasnosti škola presadzuje tvorivo humanistickú koncepciu, ktorá sa realizuje nielen v práci učiteľov, ale aj žiakov vo výchovno –vzdelávacom procese.