6491 2 01 obchodná prevádzka príprava jedál

Tlačiť

kucharPripravuje žiakov na:

Absolvent dokáže:

Odborné kompetencie

a) Požadované vedomosti

kuchar_2Absolvent má:

b) Požadované zručnosti

Absolvent vie:

Školský vzdelávací program odboru - 6491 2 01 obchodná prevádzka príprava jedál

ŠkVP - kuchár