3686 2 10 stavebná výroba - maliarske a natieračské práce

Tlačiť

Pripravuje žiakov na výkon robotníckeho povolania v stavebnej výrobe v odbore maliarskych  a natieračských prác.

Počas odbornej prípravy majú zvládnuť:

Pripravujú sa na správne použitie a  údržbu pomôcok, náradia a zariadení.

DSCF5122      maliar      DSCF5127

Odborné kompetencie

Požadované vedomosti

Absolvent má:

Požadované zručnosti

Absolvent vie:

Absolvent sa vyznačuje:

Školský vzdelávací program odboru 3686 2 10 stavebná výroba - maliarske a natieračské práce

ŠkVP - maliar