Spojená škola internátna Michalovce

Dnes je 20.May 2022, meniny má Gertrúda, zajtra Bernard

40.výročie založenia školy

PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 09 December 2016

Spojená škola internátna v Michalovciach píše 40 rokov svojej existencie. Vzácne jubileum v histórii školy je vhodnou príležitosťou obzrieť sa za uplynulými rokmi, zhodnotiť, zaspomínať a zahľadieť sa do budúcnosti.

Od roku 1976 prešla škola zložitým vývojom. Menila sa doba, podmienky výchovy, životné hodnoty a menili sa aj ľudia. Pri každej spomienke a zastávke do jej histórie si uvedomujeme, že vždy bola školou, ktorá si získala uznanie a rešpekt odbornej verejnosti a stala sa neoddeliteľnou súčasťou rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov s mentálnym, alebo v kombinácii s iným zdravotným postihnutím  v našom regióne.

Počas svojej existencie škola vychovala a pripravila absolventov z mnohých učebných odborov. Prispôsobovala sa vždy novým podmienkam a potrebám spoločnosti. Niekoľkokrát zmenila svoj názov, nestratila však svoj pôvodný charakter, vychovávať a vzdelávať žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Nový školský zákon začal obdobie plné zmien. Školský vzdelávací program a jeho realizácia je prejavom novej pedagogickej autonómie a slobody a má svoje prednosti. Som presvedčená, že naša škola aj v budúcnosti bude patriť medzi moderné a úspešné školy.

Každého riaditeľa dobré výsledky a pracovné úspechy hrejú a povzbudzujú do ďalšej činnosti. Takýchto momentov v našom pracovnom úsilí bolo veľa. Boli a sú výsledkom schopností, trpezlivosti a lásky pedagogických i nepedagogických zamestnancov k našim žiakom.

Je pre mňa veľkou cťou, že pri príležitosti tohto významného výročia môžem všetkým, ktorí sa podieľali na jej vynikajúcich výsledkoch, vzdať úctu, úprimné poďakovanie a zaželať do ďalšej práce pevné zdravie, šťastie a veľa úspechov v práci a v osobnom živote.

PhDr. Marianna Behúnová

riaditeľka

Spojenej školy internátnej v Michalovciach