Spojená škola internátna Michalovce

Dnes je 15.August 2022, meniny má Mojmír, zajtra Marcela
navsteva_ministra_1 navsteva_ministra_4 navsteva_ministra_3 navsteva_ministra_5 navsteva_ministra_2

Návšteva ministra školstva Branislava Gröhlinga

V rámci poskytovania humanitárnej pomoci na Slovensko - Ukrajinskej hranici v súvislosti s vojnou na Ukrajine, navštívil dňa 15.03.2022 východnú časť republiky pán minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Branislav Gröhling s delegáciou.

Popri iných povinnostiach delegácia ministra školstva v zložení generálna riaditeľka kancelárie ministra Jana Lysáková, riaditeľ odboru komunikácie a marketingu Tomáš Kostelník, poradca ministra Ľuboš Dudík navštívila aj školy v regióne, ktoré boli ochotné spolupracovať s MŠVVaŠ pri vytváraní dočasného útočiska a ubytovania pre utečencov z Ukrajiny.  Medzi tieto školy patrí aj naša škola, kde sme pána ministra s delegáciou privítali s veľkou radosťou.

Pri pracovnom obede sme s pánom ministrom diskutovali o vytvorení potrebnej ubytovacej kapacity v priestoroch školského internátu pre utečencov z Ukrajiny ako aj pre zabezpečovací tím dobrovoľníkov, ktorí túto činnosť odvádzajú úžasne. Pán minister nás prekvapil záujmom, ľudskosťou, veľkou empatiou pri riešení danej problematiky. Pri obhliadke školského internátu, sme pánovi ministrovi predstavili priestory našej školy a to tried, odborných učební, školskej kuchyne a školskej jedálne a areál školy.

Sme veľmi radi, že sme po prvýkrát v histórii školy mohli na našej pôde privítať delegáciu z ministerstva školstva.

Pán minister, ďakujeme Vám za Vašu návštevu.

den_vody__1 den_vody__2 den_vody__3

22. marec - Svetový deň vody

Dňa 22. marca si celý svet pripomína Svetový deň vody. Cieľom tohto dňa je každoročne upozorňovať na stav vôd vo svete, na aktuálne dlhodobé problémy s vodou a potrebou spolupráce pri jej ochrane.

Výnimočnosť tejto tekutiny sme si na elokovanom pracovisku SŠI v Sečovciach pripomenuli rôznymi aktivitami o vode, diskutovali sme o šetrení s vodou v domácnostiach a spôsoboch ochrany vody. Zaoberali sme sa aj ekologickými súvislosťami či následkami pitnej krízy v krajinách tretieho sveta. Žiaci si zopakovali princíp kolobehu vody v prírode, rozoberali sme závislosť pozemského života od vody, priblížili si vodné spoločenstvá. Svoju fantáziu, tvorivosť a vedomosti žiaci preukázali pri tvorbe tematických pracovných listov a kresieb o vode. Z týchto prác sme si vytvorili peknú nástenku. Najkrajšie práce boli odmenené. V závere žiaci ochutnávali čistú a minerálnu vodu a zároveň sa dozvedeli o škodlivosti pitia sladkých vôd.  Žiakom sa tento deň veľmi páčil, lebo sa dozvedeli o vode dôležité informácie.

Čítať celý článok...
valentin_1 valentin_2 valentin_3

14. február – Sv. Valentín

14. február je deň, kedy sa oslavuje Valentín. Tento deň je sviatkom všetkých zamilovaných, kedy si vyznávame lásku viac ako inokedy. Obdarúvame sa kvetmi, sladkosťami, či inými drobnosťami a stretávame sa na romantických miestach. Tento deň sme si pripomenuli aj so žiakmi našej školy na elokovanom pracovisku v Sečovciach. V úvode sme žiakov poinformovali o svätom Valentínovi, ktorý žil v 3. storočí nášho letopočtu a o ktorom koluje mnoho legiend. Žiaci z odboru služby a domáce práce pod vedením MOV ušili pekne srdiečka a žiaci z odboru predavač využili svoje praktické zručnosti pri balení perníkových srdiečok. Žiaci praktickej školy nakreslili Valentínske obrázky z ktorých sme si vytvorili peknú nástenku. V závere dňa všetci žiaci dostali sladkú odmenu.

beseda_01

Beseda Vtáčí raj Senné a Medzibodrožie

 

Dňa 15.03.2022 sme so žiakmi pod vedením učiteľov navštívili Mestskú knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach. Besedu odborne lektorovala p. Alena Palčíková.

V úvode výstavy sa žiaci oboznámili s históriou lesov a rybníkov. Následne nám p. Alena Palčíková premietla dokumenty, ktoré pochádzajú zo súkromného fotografického archívu bratov Rinikovcov - Senianske rybníky. Táto rybničná sústava vybudovaná ako náhrada za odvodnené časti krajiny je dnes domovom kŕdľov vodného vtáctva. Je označovaná za Vtáčí raj. Vo filme Vtáčí raj Senné a Medzibodrožie nás bratia Rinikovci previedli náučným chodníkom "Vtáčím rajom", ktorý je celoeurópskym významným  územím a predstavili nám nielen jeho súčasnosť, ale aj históriu a spolužitie ľudí s prírodou v oblasti Senianskej mokrade a Medzibodrožie.

Čítať celý článok...

Praktická škola

Praktická škola internátna poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti, je súčasťou vzdelávacích programov pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím.

viac informácií

Odborné učilište

Absolvent môže vstúpiť priamo na trh práce ako pracovná sila s minimálnou odbornou kvalifikáciou alebo pokračovať v ďalšom štúdiu a získať osvedčenie o zaškolení, osvedčenie o zaučení, prípadne vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list v danom odbore.

viac informácií

Internát

Výchova mimo vyučovania plní dôležitú funkciu vo vzťahu k žiakovi i spoločnosti najmä zdravotno-hygienickú v kompenzácii pracovného zaťaženia v škole, ďalej formatívnu, seba realizačnú, sociálnu a socializačnú funkciu, ako aj preventívnu funkciu z hľadiska kriminality a drogovej závislosti.

viac informácií