Spojená škola internátna Michalovce

Dnes je 22.July 2024, meniny má Magdaléna, zajtra Oľga

Kritéria prijatia žiakov do 1.ročníka 2024/2025

Podmienky prijatia na štúdium
na Odborné učilište internátne Viliama Gaňa, Školská 12, Michalovce
a kritéria prijatia žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2024/2025

Kritériá na prijímcie skúšky 2024/2025 v súbore pdf 

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční dňa 04.09.2023 o 8.30 hod.

Tešíme sa na Vás!

220922_den_mlieka1 220922_den_mlieka2 220922_den_mlieka3 220922_den_mlieka4 220922_den_mlieka5 220922_den_mlieka5 220922_den_mlieka7 220922_den_mlieka7

Deň mlieka

V roku 2000 vyhlásila Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo poslednú stredu v septembri za Svetový deň mlieka. Aj týmto spôsobom sa zameriava pozornosť deti a dospievajúcej generácie na potrebu konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov. Naši žiaci si tento deň pripomeli referátom o Svetovom dní mlieka a prezentáciou o mlieku, jeho zložení a význame. Najlákavejšia bola pre nich veľká prestávka počas ktorej mohli ochutnať výrobky z rôznych druhov syrov, chuťovky pripravené napr. nivovou, syrovo cesnakovou a syrečkovou pomazánka. Veľký dopyt bol aj po sladkých mliečnych výrobkoch, ktoré boli pripravené vo forme pudingov, jogurtov, ochuteného aj neochuteného mlieka. Tieto výrobky pre žiakov školy pripravili žiaci z odboru kuchár a cukrár pod vedením MOV. Tento deň sa žiakom veľmi páčil a takéto akcie by privítali aj každý deň.

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 05.09.2022 o 8.30 hod.

Tešíme sa na Vás!

Praktická škola

Praktická škola internátna poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti, je súčasťou vzdelávacích programov pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím.

viac informácií

Odborné učilište

Absolvent môže vstúpiť priamo na trh práce ako pracovná sila s minimálnou odbornou kvalifikáciou alebo pokračovať v ďalšom štúdiu a získať osvedčenie o zaškolení, osvedčenie o zaučení, prípadne vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list v danom odbore.

viac informácií

Internát

Výchova mimo vyučovania plní dôležitú funkciu vo vzťahu k žiakovi i spoločnosti najmä zdravotno-hygienickú v kompenzácii pracovného zaťaženia v škole, ďalej formatívnu, seba realizačnú, sociálnu a socializačnú funkciu, ako aj preventívnu funkciu z hľadiska kriminality a drogovej závislosti.

viac informácií