Spojená škola internátna Michalovce

Dnes je 27.January 2022, meniny má Bohuš, zajtra Alfonz

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 02.09.2021 o 8.00 hod. 

Pri nástupe prosíme o predloženie potvrdeia o bezpríznakovosti, na stiahnutie tu:

potvrdenie o bezpríznakovosti

Tešíme sa na Vás!

Zisťovanie záujmu o kloktacie PCR testy a súpravy antigénových samotestov pre žiakov našej školy

Na začiatku školského roka 2021/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo") umožní jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkých žiakov, ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách.

Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie kloktacími PCR testami dobrovoľné a vykonáva sa v domácom prostredí (samoodber). Možnosť testovania kloktacími PCR testami bude dostupná len na začiatku školského roka. V prípade Vášho záujmu Vás prosíme o nahlásenie tohto záujmu triednym učiteľom do 26. augusta.

Štvorlístok 2020/2021

Štvorlístok 2O20/2021

Praktická škola

Praktická škola internátna poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti, je súčasťou vzdelávacích programov pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím.

viac informácií

Odborné učilište

Absolvent môže vstúpiť priamo na trh práce ako pracovná sila s minimálnou odbornou kvalifikáciou alebo pokračovať v ďalšom štúdiu a získať osvedčenie o zaškolení, osvedčenie o zaučení, prípadne vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list v danom odbore.

viac informácií

Internát

Výchova mimo vyučovania plní dôležitú funkciu vo vzťahu k žiakovi i spoločnosti najmä zdravotno-hygienickú v kompenzácii pracovného zaťaženia v škole, ďalej formatívnu, seba realizačnú, sociálnu a socializačnú funkciu, ako aj preventívnu funkciu z hľadiska kriminality a drogovej závislosti.

viac informácií