Spojená škola internátna Michalovce

Dnes je 22.July 2024, meniny má Magdaléna, zajtra Oľga

Učebné odbory

6491 2 02 obchodná prevádzka – príprava skladovanie a predaj tovaru

PDF Tlačiť E-mail

Učebný odbor pripravuje žiakov na výkon prác v odbore obchodná prevádzka so zameraním na prípravu, skladovanie a predaj tovaru.

Tento odbor sa zameriava na manipuláciu s tovarom v skladoch, vykladanie, ošetrovanie tovaru, na základné práce pri pohybe tovaru v predajni, váženie, meranie, krájanie tovaru, na spôsoby ukladania tovaru do predajní podľa druhu a skupín tovaru, hodnotenie tovaru podľa jeho vlastností a záručnej doby, na osvojenie si základov aranžovania a používania rôznych materiálov, na poznávanie rôznych druhov obalových materiálov a techník balenia, na formy predaja (voľný, samoobslužný, obslužný), na spoločenskú výchovu, psychológiu predaja a práce, na základné ovládanie jednoduchých mechanizmov a ich údržbu (stroje na krájanie tovaru, umývačky riadu, elektrické nože, nárezové stroje, elektrické nožnice, stroje na mletie, umývacie stroje na podlahy, vysávače a leštiče podlahy), na BOZP, požiarnu ochranu a hygienické zásady uplatňované v obchodných prevádzkach.

DSCN1329

Absolvent vie:

- citlivo a taktne komunikovať s ľuďmi,

- jednoduché spôsoby spracovania materiálov vo svojom odbore,

- pracovať so štandardným ručným náradím používaných vo svojom odbore,

- pracovať s mechanickým náradím používaných vo svojom odbore,

- aplikovať zásady čistoty a hygieny na pracovisku,

- zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci,

- uplatňovať etické princípy profesie v správaní a konaní,

- aplikovať získané teoretické poznatky a využívať ich pri riešení pracovných problémov,

- využívať informačné médiá pri vyhľadávaní pracovných príležitostí,

- zosúlaďovať vlastné priority s požiadavkami pre výkon povolania a možnosťami rozširovania kvalifikácie absolvovaním rekvalifikačných kurzov.

DSCN6047

Školský vzdelávací program v odbore - 6491 2 02 obchodná prevádzka – príprava skladovanie a predaj tovaru

ŠkVP - predavač

 

3686 2 10 stavebná výroba - maliarske a natieračské práce

PDF Tlačiť E-mail

Pripravuje žiakov na výkon robotníckeho povolania v stavebnej výrobe v odbore maliarskych  a natieračských prác.

Počas odbornej prípravy majú zvládnuť:

 • prípravu povrchu maľby a nátery,
 • prevedenie a opravy malieb a náterov   bežnými  technikami na rôznych podkladoch (omietkach, dreve,  kovoch,  skle),
 • miešanie a tónovanie farieb
 • dekoratívne maliarske techniky,
 • základy tapetova ia.                                

Pripravujú sa na správne použitie a  údržbu pomôcok, náradia a zariadení.

DSCF5122      maliar      DSCF5127

Čítať celý článok...
 

6486 2 opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti

PDF Tlačiť E-mail

Pripravuje žiakov na:

 • prácu v zdravotníckych zariadeniach a v  ústavoch sociálnej starostlivosti
 • triedenie surovín na varenie
 • rozdávanie jedla pacientom
 • kŕmenie chorých
 • jednoduchú opravu pracovných, ochranných odevov a bielizne
 • starostlivosť o hygienu a  dezinfekciu postele, nočného stolíka a pomôcok
 • úpravu postele a nočného stolíka
 • udržiavanie čistoty na oddelení, v izbách pacientov a sociálnych  zariadeniach
 • prevencia preležanín
 • pomoc pri obliekaní a vyzliekaní pacienta
 • poskytnutie prvej pomoci pri menších úrazoch

opatr._02      opatrovate      opatr._04

Čítať celý článok...
 

2985 2 cukrárska výroba

PDF Tlačiť E-mail

Pripravuje žiakov na:

 • pásovú výrobu zákuskov
 • zdobenie zákuskov
 • obsluhu a ovládanie strojov pri výrobe zákuskov
 • prácu v potravinárskych skladoch
 • posudzovanie kvality a akosti produktov
 • ovládanie záručných lehôt potravín a výrobkov
 • na organizovaný spôsob práce na pracoviskách

cukr._02 cukr._01 cukr._04

Čítať celý článok...
 

6491 2 01 obchodná prevádzka príprava jedál

PDF Tlačiť E-mail

kucharPripravuje žiakov na:

 • prípravu a ošetrenie základných druhov surovín určených na výrobu jedál
 • výrobu a expedíciu jedál teplej a studenej kuchyne, jednoduchých múčnikov, teplých a studených nápojov, príloh a doplnkov
 • umývanie riadu
 • upratovanie kuchyne a pomocných prevádzok
Čítať celý článok...
 

6494 2 služby a domáce práce

PDF Tlačiť E-mail

Pripravuje žiakov na:

 • samostatnú prácu pri šijacom stroji
 • zvládnutie pomocných prác v kuchyni
 • v penziónoch a rekreačných zariadeniach dokáže upratovať izby, spoločne priestory, prestierať stoly, prať a žehliť
 • samostatne zhotovenie umelecko-ľudových výrobkov.
 •    sluby 

Čítať celý článok...