Spojená škola internátna Michalovce

Dnes je 11.June 2023, meniny má Margaréta, zajtra Dobroslava

Kritéria prijatia žiakov do 1.ročníka 2023/2024

Podmienky prijatia na štúdium
na Odborné učilište internátne Viliama Gaňa, Školská 12, Michalovce
a kritéria prijatia žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024

Kritériá na prijímcie skúšky 2023/2024 v súbore pdf 

220922_den_mlieka1 220922_den_mlieka2 220922_den_mlieka3 220922_den_mlieka4 220922_den_mlieka5 220922_den_mlieka5 220922_den_mlieka7 220922_den_mlieka7

Deň mlieka

V roku 2000 vyhlásila Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo poslednú stredu v septembri za Svetový deň mlieka. Aj týmto spôsobom sa zameriava pozornosť deti a dospievajúcej generácie na potrebu konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov. Naši žiaci si tento deň pripomeli referátom o Svetovom dní mlieka a prezentáciou o mlieku, jeho zložení a význame. Najlákavejšia bola pre nich veľká prestávka počas ktorej mohli ochutnať výrobky z rôznych druhov syrov, chuťovky pripravené napr. nivovou, syrovo cesnakovou a syrečkovou pomazánka. Veľký dopyt bol aj po sladkých mliečnych výrobkoch, ktoré boli pripravené vo forme pudingov, jogurtov, ochuteného aj neochuteného mlieka. Tieto výrobky pre žiakov školy pripravili žiaci z odboru kuchár a cukrár pod vedením MOV. Tento deň sa žiakom veľmi páčil a takéto akcie by privítali aj každý deň.

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 05.09.2021 o 8.30 hod.

Tešíme sa na Vás!

navsteva_ministra_1 navsteva_ministra_4 navsteva_ministra_3 navsteva_ministra_5 navsteva_ministra_2

Návšteva ministra školstva Branislava Gröhlinga

V rámci poskytovania humanitárnej pomoci na Slovensko - Ukrajinskej hranici v súvislosti s vojnou na Ukrajine, navštívil dňa 15.03.2022 východnú časť republiky pán minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Branislav Gröhling s delegáciou.

Popri iných povinnostiach delegácia ministra školstva v zložení generálna riaditeľka kancelárie ministra Jana Lysáková, riaditeľ odboru komunikácie a marketingu Tomáš Kostelník, poradca ministra Ľuboš Dudík navštívila aj školy v regióne, ktoré boli ochotné spolupracovať s MŠVVaŠ pri vytváraní dočasného útočiska a ubytovania pre utečencov z Ukrajiny.  Medzi tieto školy patrí aj naša škola, kde sme pána ministra s delegáciou privítali s veľkou radosťou.

Pri pracovnom obede sme s pánom ministrom diskutovali o vytvorení potrebnej ubytovacej kapacity v priestoroch školského internátu pre utečencov z Ukrajiny ako aj pre zabezpečovací tím dobrovoľníkov, ktorí túto činnosť odvádzajú úžasne. Pán minister nás prekvapil záujmom, ľudskosťou, veľkou empatiou pri riešení danej problematiky. Pri obhliadke školského internátu, sme pánovi ministrovi predstavili priestory našej školy a to tried, odborných učební, školskej kuchyne a školskej jedálne a areál školy.

Sme veľmi radi, že sme po prvýkrát v histórii školy mohli na našej pôde privítať delegáciu z ministerstva školstva.

Pán minister, ďakujeme Vám za Vašu návštevu.

Praktická škola

Praktická škola internátna poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti, je súčasťou vzdelávacích programov pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím.

viac informácií

Odborné učilište

Absolvent môže vstúpiť priamo na trh práce ako pracovná sila s minimálnou odbornou kvalifikáciou alebo pokračovať v ďalšom štúdiu a získať osvedčenie o zaškolení, osvedčenie o zaučení, prípadne vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list v danom odbore.

viac informácií

Internát

Výchova mimo vyučovania plní dôležitú funkciu vo vzťahu k žiakovi i spoločnosti najmä zdravotno-hygienickú v kompenzácii pracovného zaťaženia v škole, ďalej formatívnu, seba realizačnú, sociálnu a socializačnú funkciu, ako aj preventívnu funkciu z hľadiska kriminality a drogovej závislosti.

viac informácií