Spojená škola internátna Michalovce

Dnes je 16.June 2024, meniny má Blanka, zajtra Adolf

História školy

História školy

PDF Tlačiť E-mail

Píše sa 1. september 1976, prvé zvonenie, otvára sa brána školy s názvom Osobitná učňovská škola internátna, aby poskytla výchovu a vzdelanie tým, ktorí to najviac potrebujú - mentálne postihnutým žiakom. Počiatky nie sú ľahké. Otvárajú sa dva učebné odbory: odbor "krajčírka" s počtom žiakov 27 a odbor "murár" s počtom žiakov 11. O ich výchovu a vzdelanie sa starajú dvaja učitelia, štyria majstri OV a piati vychovávatelia.

thumb_historiaV roku 1979 je OUŠI premenovaná na Osobitné odborné učilište, z ktorého odchádzajú prví absolventi. Podľa školského zákona z 3. mája 1990 je Osobitné odborné učilište premenované na Odborné učilište internátne. Roky plynú, pribúdajú žiaci, rozširuje sa a mení pedagogický kolektív, otvárajú sa nové učebné odbory.

Od 1.9.2009 škola nesie názov Spojená škola internátna, ktorá pripravuje žiakov vo zvolených profesiách pre svoje budúce povolanie. Sú to tieto učebné odbory:

  1. 3178 2 01 výroba konfekcie – šitie odevov v odevnej konfekcii
  2. 6491 2 01 obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál
  3. 6486 2 opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti
  4. 3686 2 10 stavebná výroba – maliarske a natieračské práce
  5. 4572 2 02 poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, ovocinár
  6. 6. 2985 2 cukrárska výroba
  7. 2982 2 02 potravinárska výroba – pekárenská výroba
  8. 6494 2 služby a domáce práce