Spojená škola internátna Michalovce

Dnes je 2.December 2023, meniny má Edmund, zajtra Bibiána

Aktuality

Deň otvorených dverí

PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 26 Október 2017

 

Pre žiakov z okolitých základných škôl sme usporiadali  DOD, ktorý sa konal 25.10.2017. Chceli sme im tak trocha priblížiť prostredie v ktorom budú možno i oni budúci rok študovať. Žiaci si pre návštevníkov pripravili krátky program a prehliadku školy spojenú s ukážkami práce na odbornom výcviku či vyučovaní.

ab1

 

ab2

 

ab3

 

ab4

 

Olympiáda ľudských práv

PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 24 Október 2017

Dňa 23. 10. 2017 sa konala na našej škole OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV. Zúčastnilo sa jej celkovo 18 žiakov. Vedomostný test na tému Slovenské rozprávky povesti a báje a ľudské práva pozostával z 15 otázok. Žiaci mali v podobe diel ľudovej slovesnosti, hľadať dobré a zlé modely správania a uvedomiť si negatíva porušovania ľudských práv vo vymyslenom, ale aj v skutočnom svete.  Najlepšie sa v olympiáde umiestnil žiak 2. A triedy Roman Kompuš, ktorý získal 1. miesto. Na 2. mieste skončil žiak 2. C triedy Gustáv Baláž a 3. miesto patrilo Erikovi Bogárovi z 1. B triedy.

oly01

oly02

oly03

oly04

 

Deň duševného zdravia

PDF Tlačiť E-mail
Streda, 11 Október 2017

Svetová federácia za duševné zdravie vyhlásila 10. október za svetový deň duševného zdravia. Cieľom je informovať verejnosť o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami. Deň poskytuje príležitosť pre všetky zainteresované strany pracujúce v oblasti duševného zdravia hovoriť o svojej práci a tom, čo je ešte potrebné urobiť, aby sa starostlivosť o duševné zdravie stala realitou pre ľudí na celom svete.

Ako byť duševne zdravý? Buď aktívny!

Život je rieka, raz plávame s prúdom raz proti nemu. Vždy je za čím ísť a pred čím utekať. Kým sa hýbeme, žijeme a naopak. 

c1

c2  

c4

c5

Čítať celý článok...
 

Mosty bez bariér - Pribeník

PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 21 September 2017

Dňa 20. septembra 2017 sme sa zúčastnili festivalu tvorivosti  "Mosty bez bariér" v Pribeníku. Prezentovali sme sa stánkom, ktorý bol vytvorený k téme pod názvom "Kúsok nášho srdca". I v tomto ročníku sme sa zúčastnili súťaži o Top výrobok v umeleckej  aj kulinárskej oblasti. 

1a

2a

3a

prib02

prib03

prib04

prib05

 

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018!

PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 24 August 2017

Slávnostné otvorenie školského roka  2017/2018 sa uskutoční dňa 04.09.2017 (pondelok) o 8:00 hod. v budove školy.

Tešíme sa na Vás!

 

Celoštátne športové hry dievčat

PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 07 Marec 2017

XXXVIII Celoštátne športové hry dievčat 

Termín: 16-17. máj 2017

Propozície CSŠH dievčatá

propozície šh dievčatá

 

Celoštátna súťaž zručnosti

PDF Tlačiť E-mail
Streda, 10 Máj 2017

Celoštátnej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí

v učebnom odbore :

6494 2  služby a domáce práce

26.apríl 2017

výsledková listina služby

P4260014P4260017P4260024P4260028P4260037

propozície služby 

 

40.výročie založenia školy

PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 09 December 2016

Spojená škola internátna v Michalovciach píše 40 rokov svojej existencie. Vzácne jubileum v histórii školy je vhodnou príležitosťou obzrieť sa za uplynulými rokmi, zhodnotiť, zaspomínať a zahľadieť sa do budúcnosti.

Od roku 1976 prešla škola zložitým vývojom. Menila sa doba, podmienky výchovy, životné hodnoty a menili sa aj ľudia. Pri každej spomienke a zastávke do jej histórie si uvedomujeme, že vždy bola školou, ktorá si získala uznanie a rešpekt odbornej verejnosti a stala sa neoddeliteľnou súčasťou rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov s mentálnym, alebo v kombinácii s iným zdravotným postihnutím  v našom regióne.

Počas svojej existencie škola vychovala a pripravila absolventov z mnohých učebných odborov. Prispôsobovala sa vždy novým podmienkam a potrebám spoločnosti. Niekoľkokrát zmenila svoj názov, nestratila však svoj pôvodný charakter, vychovávať a vzdelávať žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Nový školský zákon začal obdobie plné zmien. Školský vzdelávací program a jeho realizácia je prejavom novej pedagogickej autonómie a slobody a má svoje prednosti. Som presvedčená, že naša škola aj v budúcnosti bude patriť medzi moderné a úspešné školy.

Každého riaditeľa dobré výsledky a pracovné úspechy hrejú a povzbudzujú do ďalšej činnosti. Takýchto momentov v našom pracovnom úsilí bolo veľa. Boli a sú výsledkom schopností, trpezlivosti a lásky pedagogických i nepedagogických zamestnancov k našim žiakom.

Je pre mňa veľkou cťou, že pri príležitosti tohto významného výročia môžem všetkým, ktorí sa podieľali na jej vynikajúcich výsledkoch, vzdať úctu, úprimné poďakovanie a zaželať do ďalšej práce pevné zdravie, šťastie a veľa úspechov v práci a v osobnom živote.

PhDr. Marianna Behúnová

riaditeľka

Spojenej školy internátnej v Michalovciach

 

Záverečné skúšky 2016

PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 20 Jún 2016

V týchto dňoch prebiehali na našej škole skúšky dospelosti – záverečné skúšky ktorých sa zúčastnili   žiaci z učebného odboru kuchár, cukrár, opatrovateľ , žiaci z odboru maliar a z učebného  odboru služby a domáce práce. Dni plné úzkosti, trémy, nervozity nakoniec dopadli úspešne -  skúšky úspešne vykonali všetci žiaci. Blahoželáme a prajeme veľa  úspechov v živote, predovšetkým nájdenie si zamestnania. Veľa šťastia naši tretiaci.

DSCN3272

DSCN3280

DSCN3317

DSCN3351

 

Športový deň so zdravotne postihnutými 2016

PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 13 Jún 2016

Jún  sa v našej škole  vyznačoval  športovými súťažami. Spomínate si na športový deň so zdravotne postihnutými  v r.2015? Tento rok sme sa znova stretli  takmer s 80  zdrav otne postihnutými ľuďmi plnými elánu, dobrej nálady, radosti zo života. Môžeme im ticho závidieť. Aj vy ste si mohli s nimi zmerať sily v hádzaní loptičky do koša, hádzaní šípok na terč, rýchlej chôdzi, hode granátom, florbalom., kopom futbalky do bránky , .. .Počas celej tejto akcie sme mali aj pekné počasie a záver vyvrcholil udeľovaním cien v podobe medailí, pohárov a diplomov. Aj náš Dávid Pastirik z PŠI získal krásne prvé miesto v hode granátom . Super pohoda , super zážitky , super deň !

IMG_20160610_115245

 

Stránka 3 z 8