Spojená škola internátna Michalovce

Dnes je 22.July 2024, meniny má Magdaléna, zajtra Oľga

Aktuality

Olympiáda ľudských práv

PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 24 Október 2017

Dňa 23. 10. 2017 sa konala na našej škole OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV. Zúčastnilo sa jej celkovo 18 žiakov. Vedomostný test na tému Slovenské rozprávky povesti a báje a ľudské práva pozostával z 15 otázok. Žiaci mali v podobe diel ľudovej slovesnosti, hľadať dobré a zlé modely správania a uvedomiť si negatíva porušovania ľudských práv vo vymyslenom, ale aj v skutočnom svete.  Najlepšie sa v olympiáde umiestnil žiak 2. A triedy Roman Kompuš, ktorý získal 1. miesto. Na 2. mieste skončil žiak 2. C triedy Gustáv Baláž a 3. miesto patrilo Erikovi Bogárovi z 1. B triedy.

oly01

oly02

oly03

oly04

 

Deň duševného zdravia

PDF Tlačiť E-mail
Streda, 11 Október 2017

Svetová federácia za duševné zdravie vyhlásila 10. október za svetový deň duševného zdravia. Cieľom je informovať verejnosť o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami. Deň poskytuje príležitosť pre všetky zainteresované strany pracujúce v oblasti duševného zdravia hovoriť o svojej práci a tom, čo je ešte potrebné urobiť, aby sa starostlivosť o duševné zdravie stala realitou pre ľudí na celom svete.

Ako byť duševne zdravý? Buď aktívny!

Život je rieka, raz plávame s prúdom raz proti nemu. Vždy je za čím ísť a pred čím utekať. Kým sa hýbeme, žijeme a naopak. 

c1

c2  

c4

c5

Čítať celý článok...
 

Mosty bez bariér - Pribeník

PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 21 September 2017

Dňa 20. septembra 2017 sme sa zúčastnili festivalu tvorivosti  "Mosty bez bariér" v Pribeníku. Prezentovali sme sa stánkom, ktorý bol vytvorený k téme pod názvom "Kúsok nášho srdca". I v tomto ročníku sme sa zúčastnili súťaži o Top výrobok v umeleckej  aj kulinárskej oblasti. 

1a

2a

3a

prib02

prib03

prib04

prib05

 

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018!

PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 24 August 2017

Slávnostné otvorenie školského roka  2017/2018 sa uskutoční dňa 04.09.2017 (pondelok) o 8:00 hod. v budove školy.

Tešíme sa na Vás!

 

Celoštátne športové hry dievčat

PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 07 Marec 2017

XXXVIII Celoštátne športové hry dievčat 

Termín: 16-17. máj 2017

Propozície CSŠH dievčatá

propozície šh dievčatá

 

Celoštátna súťaž zručnosti

PDF Tlačiť E-mail
Streda, 10 Máj 2017

Celoštátnej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí

v učebnom odbore :

6494 2  služby a domáce práce

26.apríl 2017

výsledková listina služby

P4260014P4260017P4260024P4260028P4260037

propozície služby 

 

40.výročie založenia školy

PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 09 December 2016

Spojená škola internátna v Michalovciach píše 40 rokov svojej existencie. Vzácne jubileum v histórii školy je vhodnou príležitosťou obzrieť sa za uplynulými rokmi, zhodnotiť, zaspomínať a zahľadieť sa do budúcnosti.

Od roku 1976 prešla škola zložitým vývojom. Menila sa doba, podmienky výchovy, životné hodnoty a menili sa aj ľudia. Pri každej spomienke a zastávke do jej histórie si uvedomujeme, že vždy bola školou, ktorá si získala uznanie a rešpekt odbornej verejnosti a stala sa neoddeliteľnou súčasťou rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov s mentálnym, alebo v kombinácii s iným zdravotným postihnutím  v našom regióne.

Počas svojej existencie škola vychovala a pripravila absolventov z mnohých učebných odborov. Prispôsobovala sa vždy novým podmienkam a potrebám spoločnosti. Niekoľkokrát zmenila svoj názov, nestratila však svoj pôvodný charakter, vychovávať a vzdelávať žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Nový školský zákon začal obdobie plné zmien. Školský vzdelávací program a jeho realizácia je prejavom novej pedagogickej autonómie a slobody a má svoje prednosti. Som presvedčená, že naša škola aj v budúcnosti bude patriť medzi moderné a úspešné školy.

Každého riaditeľa dobré výsledky a pracovné úspechy hrejú a povzbudzujú do ďalšej činnosti. Takýchto momentov v našom pracovnom úsilí bolo veľa. Boli a sú výsledkom schopností, trpezlivosti a lásky pedagogických i nepedagogických zamestnancov k našim žiakom.

Je pre mňa veľkou cťou, že pri príležitosti tohto významného výročia môžem všetkým, ktorí sa podieľali na jej vynikajúcich výsledkoch, vzdať úctu, úprimné poďakovanie a zaželať do ďalšej práce pevné zdravie, šťastie a veľa úspechov v práci a v osobnom živote.

PhDr. Marianna Behúnová

riaditeľka

Spojenej školy internátnej v Michalovciach

 

Záverečné skúšky 2016

PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 20 Jún 2016

V týchto dňoch prebiehali na našej škole skúšky dospelosti – záverečné skúšky ktorých sa zúčastnili   žiaci z učebného odboru kuchár, cukrár, opatrovateľ , žiaci z odboru maliar a z učebného  odboru služby a domáce práce. Dni plné úzkosti, trémy, nervozity nakoniec dopadli úspešne -  skúšky úspešne vykonali všetci žiaci. Blahoželáme a prajeme veľa  úspechov v živote, predovšetkým nájdenie si zamestnania. Veľa šťastia naši tretiaci.

DSCN3272

DSCN3280

DSCN3317

DSCN3351

 

Športový deň so zdravotne postihnutými 2016

PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 13 Jún 2016

Jún  sa v našej škole  vyznačoval  športovými súťažami. Spomínate si na športový deň so zdravotne postihnutými  v r.2015? Tento rok sme sa znova stretli  takmer s 80  zdrav otne postihnutými ľuďmi plnými elánu, dobrej nálady, radosti zo života. Môžeme im ticho závidieť. Aj vy ste si mohli s nimi zmerať sily v hádzaní loptičky do koša, hádzaní šípok na terč, rýchlej chôdzi, hode granátom, florbalom., kopom futbalky do bránky , .. .Počas celej tejto akcie sme mali aj pekné počasie a záver vyvrcholil udeľovaním cien v podobe medailí, pohárov a diplomov. Aj náš Dávid Pastirik z PŠI získal krásne prvé miesto v hode granátom . Super pohoda , super zážitky , super deň !

IMG_20160610_115245

 

Návrat troch chrobákov

PDF Tlačiť E-mail
Streda, 01 Jún 2016

Divadelné predstavenie DSS Harmónia Strážske

Žiakom sa toto divadelné predstavenie veľmi páčilo. Po jeho skončení si so svojimi vyučujúcimi prešli historické pamiatky  mesta Prešov. Domov žiaci odchádzali s peknými zážitkami .  Zariadenie Harmónia sa v našej spoločenskej miestnosti predstavilo s pantomímou v hre „Návrat troch chrobákov". Námet čerpali z klenotu československej televíznej tvorby „Traja chrobáci", ktorý doplnili pestrými kostýmami a guliverovskými kulisami. Všetkých prítomných sa podarilo nielen rozosmiať, ale najmä vrátiť o niekoľko desaťročí späť. V divadielku účinkovali aj bývalí žiaci PŠI, elokovanej triedy v Strážskom. Potešenie bolo na oboch stranách. Všetci si spoločne pozreli našu krásnu školu, pripravili sme im aj  občerstvenie.

IMG_20160601_101620IMG_20160601_101811IMG_20160601_102442

 

Stránka 3 z 8