Spojená škola internátna Michalovce

Dnes je 29.July 2021, meniny má Krištof, zajtra Marta

Aktuality

40.výročie založenia školy

PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 09 December 2016

Spojená škola internátna v Michalovciach píše 40 rokov svojej existencie. Vzácne jubileum v histórii školy je vhodnou príležitosťou obzrieť sa za uplynulými rokmi, zhodnotiť, zaspomínať a zahľadieť sa do budúcnosti.

Od roku 1976 prešla škola zložitým vývojom. Menila sa doba, podmienky výchovy, životné hodnoty a menili sa aj ľudia. Pri každej spomienke a zastávke do jej histórie si uvedomujeme, že vždy bola školou, ktorá si získala uznanie a rešpekt odbornej verejnosti a stala sa neoddeliteľnou súčasťou rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov s mentálnym, alebo v kombinácii s iným zdravotným postihnutím  v našom regióne.

Počas svojej existencie škola vychovala a pripravila absolventov z mnohých učebných odborov. Prispôsobovala sa vždy novým podmienkam a potrebám spoločnosti. Niekoľkokrát zmenila svoj názov, nestratila však svoj pôvodný charakter, vychovávať a vzdelávať žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Nový školský zákon začal obdobie plné zmien. Školský vzdelávací program a jeho realizácia je prejavom novej pedagogickej autonómie a slobody a má svoje prednosti. Som presvedčená, že naša škola aj v budúcnosti bude patriť medzi moderné a úspešné školy.

Každého riaditeľa dobré výsledky a pracovné úspechy hrejú a povzbudzujú do ďalšej činnosti. Takýchto momentov v našom pracovnom úsilí bolo veľa. Boli a sú výsledkom schopností, trpezlivosti a lásky pedagogických i nepedagogických zamestnancov k našim žiakom.

Je pre mňa veľkou cťou, že pri príležitosti tohto významného výročia môžem všetkým, ktorí sa podieľali na jej vynikajúcich výsledkoch, vzdať úctu, úprimné poďakovanie a zaželať do ďalšej práce pevné zdravie, šťastie a veľa úspechov v práci a v osobnom živote.

PhDr. Marianna Behúnová

riaditeľka

Spojenej školy internátnej v Michalovciach

 

Záverečné skúšky 2016

PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 20 Jún 2016

V týchto dňoch prebiehali na našej škole skúšky dospelosti – záverečné skúšky ktorých sa zúčastnili   žiaci z učebného odboru kuchár, cukrár, opatrovateľ , žiaci z odboru maliar a z učebného  odboru služby a domáce práce. Dni plné úzkosti, trémy, nervozity nakoniec dopadli úspešne -  skúšky úspešne vykonali všetci žiaci. Blahoželáme a prajeme veľa  úspechov v živote, predovšetkým nájdenie si zamestnania. Veľa šťastia naši tretiaci.

DSCN3272

DSCN3280

DSCN3317

DSCN3351

 

Športový deň so zdravotne postihnutými 2016

PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 13 Jún 2016

Jún  sa v našej škole  vyznačoval  športovými súťažami. Spomínate si na športový deň so zdravotne postihnutými  v r.2015? Tento rok sme sa znova stretli  takmer s 80  zdrav otne postihnutými ľuďmi plnými elánu, dobrej nálady, radosti zo života. Môžeme im ticho závidieť. Aj vy ste si mohli s nimi zmerať sily v hádzaní loptičky do koša, hádzaní šípok na terč, rýchlej chôdzi, hode granátom, florbalom., kopom futbalky do bránky , .. .Počas celej tejto akcie sme mali aj pekné počasie a záver vyvrcholil udeľovaním cien v podobe medailí, pohárov a diplomov. Aj náš Dávid Pastirik z PŠI získal krásne prvé miesto v hode granátom . Super pohoda , super zážitky , super deň !

IMG_20160610_115245

 

Návrat troch chrobákov

PDF Tlačiť E-mail
Streda, 01 Jún 2016

Divadelné predstavenie DSS Harmónia Strážske

Žiakom sa toto divadelné predstavenie veľmi páčilo. Po jeho skončení si so svojimi vyučujúcimi prešli historické pamiatky  mesta Prešov. Domov žiaci odchádzali s peknými zážitkami .  Zariadenie Harmónia sa v našej spoločenskej miestnosti predstavilo s pantomímou v hre „Návrat troch chrobákov". Námet čerpali z klenotu československej televíznej tvorby „Traja chrobáci", ktorý doplnili pestrými kostýmami a guliverovskými kulisami. Všetkých prítomných sa podarilo nielen rozosmiať, ale najmä vrátiť o niekoľko desaťročí späť. V divadielku účinkovali aj bývalí žiaci PŠI, elokovanej triedy v Strážskom. Potešenie bolo na oboch stranách. Všetci si spoločne pozreli našu krásnu školu, pripravili sme im aj  občerstvenie.

IMG_20160601_101620IMG_20160601_101811IMG_20160601_102442

 

Celoslovenské športové hry chlapcov 2016

PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 20 Máj 2016

 Celoslovenské športové hry chlapcov

17.05. – 18. 05. 2016

Na našu školu prišli súťažiaci z 12 škôl - Prešov, Žilina, Michalovce, Košice, Stará Ľubovňa, Dobšiná,  Nová Ves nad Žitavou, , Ladce, Mojmírovce, Snina, Poprad V prvý deň popoludní súťažili v malom futbale. Na druhý deň ich čakala atletika. Nevyšlo im však počasie, a počas atletiky  celé dopoludnie pršalo. No i napriek takémuto upršanému počasiu naši chlapci podali perfektné výkony. Zíslkali krásne prvé miesta v atletike -  v štafete. Gejza   získal 3. Miest v –skoku  do diaľky. Chlapci ďakujeme. Sme radi, že aj nám sa ušli medaile. A takto to vyzeralo

DSCN3194DSCN3216DSCN3250P5180050P5180055P5180068

 

CŠH DIEVČAT 10.05. 2016-11.05.2016

PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 13 Máj 2016

ŠH DIEVČAT

10.05. 2016-11.05.2016 

V máji naša škola žila športom. 10.-11. mája 2016  sa na našej škole konali Celoslovenské športové hry dievčat.  Na našu školu prišli súťažiace zo Sniny, Trebišova, Košíc, Novej Vsi  nad Žitavou, Liptovského Mikuláša a samozrejme súťažili aj  naše  dievčatá z Michaloviec.  Prvý deň v popoludňajších hodinách hrali volejbal -  každý s každým. Naši žiaci  povzbudzovali naše súťažné družstvo veľmi dobre, veď naše  dievčatá získali vo volejbale krásne  2. miesto. Na druhý deň súťažili v atletike - beh, skok do diaľky, vrh guľou, štafeta. Tu už nezískali žiadnu cenu, ale dali do toho všetko. Konkurencia bola veľmi silná. Počasie nám vyšlo, prežili sme krásny deň. Tento deň nám pripomínajú tieto fotografie.

DSCN3060DSCN3086DSCN3107DSCN3132DSCN3141DSCN3154

 

Týždeň MLIEKA 2016

PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 23 Máj 2016

Týždeň mlieka  18.05.2016

Pri tejto príležitosti sme sa celý týždeň venovali propagácii mlieka a mliečnych výrobkov. Spomenieme napr. referát, ktorý bol venovaný tejto téme, bola zorganizovaná ochutnávka mliečnych výrobkov a počas celého týždňa sme súťažili o najlepšieho konzumenta mliečnych výrobkov zberom hliníkových viečok z mliečnych výrobkov. Do tejto súťaže sa prihlásili aj žiaci PŠI. Počas celého týždňa poctivo zbierali hliníkové viečka z mliečnych výrobkov, čo sa im aj oplatilo. Dúfame, že tie mliečne výrobky naozaj zjedli, a že im chutili.

Podľa výsledkov súťaže na 1.mieste sa umiestnila žiačka 2.A PŠI Bohuslava Kapurová,  na 2. mieste Dávid Pastirik  a na 3. mieste skončil žiak 2.A PŠI Dávid Bajer.

DSCN3257

DSCN3261

 

Krajská súťaž praktických škôl

PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 29 Apríl 2016

RUKA V RUKE

V stredu 27. mája 2016 sa na našej škole konala Krajská súťaž praktických škôl pod názvom,, RUKA V RUKE". V tejto súťaži si dvojčlenné súťažné družstvá zo 6 praktických škôl z PŠI Trebišov, z PŠI Ždaňa ,2 z PŠ Košice, PŠI Michalovce, PŠ Pavlovce nad Uhom mohli preveriť svoje praktické zručnosti. Súťaž spočívala v troch súťažných disciplínach: príprava cestovinového šalátu, umývania a utierania riadu a decoupage (dekupáže), čiže vyžitia servítkovej techniky ako aplikácie na tričko, prišitie korálikov na aplikáciu, vyžehlenie a  poskladanie trička klasickým spôsobom. Po súťažnej časti bol pripravený pre súťažiacich obed v školskej jedálni.Za našu školu súťažilo družstvo v zložení Bohuslava Kapurová a Zuzana Rudolfová z 2.A PŠI. Príprava cestovinového šalátu prebehla bez problémov, no zhotovenie aplikácie na tričko servítkovou technikou niektorých súťažiacich poriadne potrápilo, čo sa odzrkadlilo aj na konečných výsledkoch. Po skončení súťaže sa komisia tvorená z troch členov tvorených zástupcami zúčastnených škôl zhodla na umiestnení jednotlivých súťažných družstiev. Na záver súťaže boli  všetci žiaci v spoločenskej miestnosti odmenení vecnými cenami, diplomami.  Samozrejme, že vlastnoručne vyzdobené tričko si mohli súťažiaci zobrať a podarovať komu chcú. A ako dopadlo naše súťažné družstvo? Môžeme sa pochváliť krásnym 1. miestom v tejto súťaži. Dievčatá, blahoželáme! Ste super!

DSCN2986DSCN2995DSCN2997DSCN3001DSCN3009DSCN3031

 

Deň zdravej výživy

PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 11 Apríl 2016

 Deň zdravej výživy 7. apríl 2016

 V tento deň sme mohli ochutnať z množstva zdravých jedál. Okrem dôležitého pitného režimu je pre nás dôležitá aj zdravá strava. Zabudnime na  sladkosti, salámy, chlieb, čipsy a pod. Nezabúdajme na zdravú zeleninu a ovocie, ktoré s vhodnými surovinami môžu byť pre nás veľmi chutné.  Aj zdravá strava môže pekne vyzerať a ešte lepšie chutnať. O tom nás presvedčili naše majsterky odborného výcviku. Boli   sme, ochutnali sme, a veľmi nám to chutilo. Za krátky čas sa po týchto dobrotách len tak zaprášilo. Tu sú dôkazy.

DSCN2975DSCN2978DSCN2979

 

Súťaž zručnosti v odbore maliar

PDF Tlačiť E-mail
Streda, 06 Apríl 2016

Školská súťaž v učebnom odbore maliar - 5. apríl 2016

Školskú súťaž  v učebnom odbore maliar pripravil  MOV Vít Hubinák  našim maliarom. Počas tejto súťaže mali žiaci predviesť svoje teoretické znalosti aj praktické zručnosti.  Myslíme si, že naši maliari sú naozaj šikovní a nedali sa zahanbiť. Pre víťazov boli pripravené pekné vecné ceny. Pozrime sa ako im to išlo.

DSCN2961DSCN2963DSCN2967

 

Stránka 3 z 7